La oss utføre et tanke-eksperiment. Alt vi trenger er fantasien og et åpent sinn.

Tenk deg at det er blitt utført en folkeavstemning. En avgjørelse som er uvurderlig viktig for helsen, velværen og fremtiden til Norge og planeten vi er så heldige å bo på.

Avgjørelsen frigjør mange mennesker fra daglig smerte og kroniske lidelser. Søstre og brødre, mødre og fedre, venner og kolleger som ellers ville hatt det vondt. Denne avgjørelsen alene har gitt dem et nytt liv hvor de kan yte sitt beste og bli en mer integrert del av samfunnet.

Ikke nok med det, gjør denne avgjørelsen at vi samlet kan skape en bærekraftig fremtid hvor vi lever i harmoni med naturen. Tusenvis av nye innovative og naturlige løsninger kommer på markedet og løser mange av våre utfordringer innen miljø, helse og velvære. Det endrer hvordan vi behandler hverandre som mennesker og skaper en ny grobunn for fremtiden.

Dette høres ut som et utopi vil mange si, og hva slags avgjørelse kan gjøre at dette blir mulig?

Ikke bare er dette mulig, men også uunngåelig da løsningen vi snakker om her er naturen selv som har gitt til oss. Vi må bare velge å akseptere gaven.

Vi snakker såklart om Hamp/Cannabis, som av de merkeligste årsaker du kan tenke deg har blitt sterkt misforstått og lite kjent for den vanlige Nordmann.

Alt vi tror vi vet om denne planten kan se ut til å være feil.

Er vi klare for å legge til side irrasjonell frykt og gå fremover i en bærekraftig og harmonisk fremtid? En fremtid hvor vi lærer fra og anvender naturen slik den er ment.

Det kan KUN DU svare på, da du har fri vilje. Det er nemlig det eneste som trengs for at denne “utopiske” drømmen blir en virkelighet.

Med det kan vi fortsette vårt lille tanke-eksperiment.

Tenk deg at en folkeavstemning på denne fantastiske planten ble utført med et resultat som viser at 64% av befolkningen er FOR frigjøring av planten.

I dagens standard vil vi tenke at det er en seier. Men hva med de resterende 36% som stemte MOT frigjøring av planten? Har de da tapt? Blir det riktig å da tvinge disse menneskene (36%) å måtte anvende denne nå lovlige og aksepterte planten?

Nei, de beholder sin frie vilje til å ikke anvende den. Har de tapt noe annet enn illusjonen at de kunne bestemme om de andre 64% av befolkningen skal eller ikke skal få lov å anvende planten?

På samme måte vil det være brudd på menneskerettigheter om 64% av befolkningen tror de kan bestemme om 36% skal eller ikke skal få lov å anvende en plante som for dem kan ha uvurderlige fordeler for livskvaliteten.

Jeg vil gå så lang som å si at fri vilje over sin egen kropp og vesen er en naturlov. Og vi gjør en stor feiltagelse om vi tror noe annet.

Så hvorfor er denne planten i dag ikke lov å bruke?

Hvorfor putter vi mennesker i fengsel for selvmedisinering og hva de velger å innta i SIN EGEN KROPP?

Fordi vi lever med illusjonen om at noen andre kan bestemme over deg. Vi lever i et «samfunn»(stat) som gir illusjonen av fri vilje. Vi har et lovverk og en «regjering» som har i mange år klart å spre feilinformasjon og frykt om en plante som viser seg å ha flere fordeler enn vi har turt å utforske.

Så la oss nå utforske. La oss utforske hvordan denne planten KAN gjøre livene våre bedre (se artikler under).

For ryddighetens skyld legger vi med en link til Universal Declaration of Human Rights

Her finner du oversikt over våre menneskerettigheter på Norsk

Her er et lite utdrag som indikerer at nåværende lovverk på Hamp/Cannabis er i strid med menneskerett:

Artikkel 25. 1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

Artikkel 30. Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

En lovendring av denne planten KAN se slik ut, men det blir opp til folket samlet å avgjøre.

Full legalisering av privat dyrking av industriell og medisinsk hamp/cannabis (alle typer) for eget bruk.

Full legalisering av kommersiell dyrking av industriell og medisinsk hamp/cannabis (alle typer) med tillatelse/sertifikat for dyrkning til videre salg.

Kommersiell handel av planten som kosttilskudd beskattes og pengene går til rehabilitering, omsorg og informering om rus/helse, helt uavhengig av ALLE ledd som tjener på salg av midlene. Hvert individ har full rett over egen kropp og misbruk av rusmidler behandles av omsorgssektoren.

Igjen er dette noe befolkningen samlet skal avgjøre, og dette er kun forslag.