Her finnes en oversikt over cannabisplantens historie, og her er en kort artikkel som forklarer hvorfor cannabisplanten har medisinsk virkning hos mennesker.

Denne artikkelen skal forsøke å gi et overblikk over hva cannabis faktisk brukes til i dag, hva det er forsket på, hva slags forskning som foregår i dag, og hvilke spørsmål som fortsatt står ubesvart.

Generelt kan vi si at cannabis har effekt mot sykdommer og tilstander som skyldes betennelse. Dette er komplekse tilstander med ubalanse i proinflammatoriske og antiinflammatoriske signaler, og hvordan cannabis virker på denne dysregulering kan du lese mer om  her.

PTSD

Cannabis brukes mye mot PTSD: opp mot en tredjedel av dem som søker om rett til å bruke medisinsk cannabis i USA oppgir PTSD som grunnlag for behovet. Det foreligger lite kunnskap om effektiviteten av denne behandlinga. En systematisk oversikt over forskning på denne pasientgruppa ble publisert den 5. september i år, og konkluderer rett og slett med at det ikke er mulig å si noe om cannabis virker mot PTSD eller ikke, eller om det evt er skadelig(1,2). Flere studier er underveis for å kartlegge dette(3).

MS

Det foreligger ganske god dokumentasjon for at cannabis er virksomt mot en del av de plagsomme symptomene ved nervelidelsen Multippel Sklerose, eller MS. Det er utviklet en medisin som i Norge markedsføres under navnet Sativex, som skal lindre spastisitet og smerter relatert til muskelkramper. I tillegg kan medisinen gi lette av problemer med vannlating, samt bedring av søvnkvalitet(4).

Migrene

I de eldste medisinske tekstene vi har er cannabis ofte nevnt som medisin mot hodepine.

Cannabis er nylig vist i en studie med 127 deltakere å ha bedre effekt mot migrene og clusterhodepine enn konvensjonell medisin(5).  Dette er spesielt interessant fordi clusterhodepine, som regnes som en av verdens mest smertefulle tilstander, er notorisk vanskelig å behandle.

Smerte

Til tross for at det finnes få studier som er gjort på bruk av cannabis ved kroniske smerter er dette den vanligste grunnen til at folk bruker medisinsk cannabis i USA, og i Canada hvor medisinsk bruk også er lovlig (og hvor det dermed foreligger rimelig pålitelige tall for bruksmønster).  En interessant og for det meste uventet konsekvens av føderal endring av cannabislovene i USA har vært en stor reduksjon i antall overdosedødsfall av opiater(6). Med økt forskrivning av cannabis har bruken av morfinbaserte medisiner gått dramatisk ned(7,8).

Cannabispreparater har spesielt god effekt på nerverelaterte smerter, og har vist seg effektivt mot fibromyalgi(9,10)   og nevropatiske smerter hos HIV-pasienter(11).  Nobilone er et syntetisk cannabispreparat som brukes som tilleggsmedisin mot nevropatiske smerter.

Krampelidelser/epilepsi

Historier om dramatisk bedring av behandlingsrefraktær epilepsi hos barn har vært avgjørende i denne nye epoken av Cannabis-Menneske-symbiosen. Charlotte, en jente som fra 3 måneders alder led av Dravets syndrom, en sykdom som gir langvarige, livstruende epilepsianfall, ble dramatisk bedre da hun fikk olje laget av en spesiell type cannabis, i dag kjent som Charlotte´s web. Dr Sanjay Gupta i CNN laget en dokumentar i 2013 som vier mye plass til Charlottes historie, og dette var et vendepunkt i kampen for legalisering av cannabis i  USA. Dokumentaren med det passende navnet ´Weed´ ble vist i beste sendetid på CNN(12).

Cannabis er i økende grad i bruk mot epilepsi, selv om visa er den samme som alltid: det trengs mer forskning. Imidlertid har den amerikanske interesseorganisasjonen for epilepirammede Epilepsy Foundation, offisielt tatt standpunktet at cannabis kan være god medisin for behandlingsrefraktær epilepsi(13). Når det gjelder krampelidelser er det i hovedsak snakk om cannabisprodukter med høyt innhold av CBD, og dermed lite ruspotensiale. CBD ekstraheres av industriell hamp/hybrid med lav THC-innhold. Dette stoffet er, som du kan lese om her, imidlertid også forbudt i Norge, ettersom selv det reneste ekstrakt kan inneholde opp til 0,3% THC.

Kreft

Dette er et av de mest kontroversielle områder for bruk av cannabispreparater. Celle- og dyreforskning viser utvetydig at THC nedsetter celledeling og fremmer apoptose (celledød) i kreftcellelinjer. Kun ett lite, ikke-randomisert studie er utført på mennesker. LINK. GW Pharmaceuticals, som har utviklet Sativex, gjorde tidligere i år et utprøvende forsøk på 21 pasienter med den svært aggressive hjernekreftformen Glioblastoma Multiforme, med gode resultater på forlenget overlevelse og lengre tids bevart funksjon(14).

Flere studier er underveis, dog de fleste undersøker cannabis som behandling mot kreftrelaterte smerter(15).

Det finnes et stort nettverk av mennesker verden over som bruker cannabispreparater – hovedsakelig olje – mot kreft. Denne oljen er kjent for Rick Simpson Oil, eller Phoenix Tears, og er et ekstrakt av hel cannabis (blomst). Oljen er oppkalt etter Rick Simpson, mannen som først begynte å lage den og gi den til pasienter, skjønt oppskriften sannsynligvis er meget eldre. Det finnes hundrevis av nettsider hvor oljen kan kjøpes, og tusenvis av fora i forskjellige nettsamfunn hvor produksjon, bruk, dosering, indikasjon og resultater diskuteres ivrig. Rick selv hevder å ha behandlet mange tusen mennesker med sin medisin. Disse tilfellene av cannabis´ helbredende effekt er imidlertid kun anekdotiske, og regnes ikke av fagfolk som pålitelige.

Mindre kontroversielt er bruk av cannabisprodukter til lindring av kvalme og nedsatt apetitt som følge av kjemoterapi ved kreft(16). To medisiner; dronabinol  (Marinol i Norge) og nabilone er henholdsvis et THC ekstrakt og et syntetisk THC; er utviklet for dette formålet og har vist å ha god effekt(17,18). Ovennevnte Sativex er også godkjent for bruk mot kreftrelaterte smerter.

Her finner du over 120 studier på cannabis og kreft

Annen bruk

Utover de ovennevnte tilstandene brukes cannabis som medisin mot blant annet glaukom, hepatitt C, ALS, Alzheimers, Tourettes, Crohns og ulcerøs kolitt, anorexia, kakeksi, Parkinsons, sigdcelleanemi, artritt, regionalt smertesyndrom, cystisk fibrose, CP, trigeminusnevralgi og autisme(19).

Det finnes mye forskning på medisinsk bruk av cannabis. Hampaksjonen har samlet 15000 forskningsartikler innenfor 360 kategorier/lidelser. Tiden er inne for at folket ser seriøst på denne forskningen og tar avgjørelse om et nytt lovverk basert på vitenskap og sannhet.

 1. Annals.org – Benefits and Harms of Plant-Based Cannabis for Posttraumatic Stress Disorder: A Systematic Review
 2. Forbes.com – Marijuana Treats Migraine Pain Better Than Prescription Medication, Study Finds
 3. Clinicaltrials.gov – PTSD
 4. Publikasjon – Cannabis, Pain, and Sleep: Lessons from Therapeutic Clinical Trials of Sativex®, a Cannabis-Based Medicine
 5. Forbes.com – Marijuana Treats Migraine Pain Better Than Prescription Medication, Study Finds
 6. Drugabuse.com – Legalizing Marijuana Decreases Fatal Opiate Overdoses, Study Shows
 7. Healthaffairs.org – Medical Marijuana Laws Reduce Prescription Medication Use In Medicare Part D
 8. Time.com – Legal Marijuana Linked to Fewer Opioid Prescriptions
 9. Pubmed.gov – Medical Marijuana for Treatment of Chronic Pain and Other Medical and Psychiatric Problems: A Clinical Review.
 10. Jpain.org – Medical Cannabis Use Is Associated With Decreased Opiate Medication Use in a Retrospective Cross-Sectional Survey of Patients With Chronic Pain
 11. Pubmed.gov – More evidence cannabis can help in neuropathic pain
 12. CNN – Marijuana stops child’s severe seizures
 13. Epilepsy.com – Medical Marijuana and Epilepsy
 14. GwPharm.com – GW Pharmaceuticals Achieves Positive Results in Phase 2 Proof of Concept Study in Glioma
 15. Clinicaltrials.gov – Cancer
 16. Pubmed.gov – Integrating cannabis into clinical cancer care
 17. Ware MA, Daeninck P, Maida V. A review of nabilone in the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Ther Clin Risk Manag 2008; 4: 99 – 107.
 18. Machado Rocha FC, Stéfano SC, De Cássia Haiek R et al. Therapeutic use of Cannabis sativa on chemotherapy-induced nausea and vomiting among cancer patients: systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer Care (Engl) 2008; 17: 431 – 43. [PubMed] [CrossRef]
 19. Leafly.com – Qualifying Conditions for a Medical Marijuana Card by State