Folkeaksjonen for å endre restriktive lover og gamle holdninger om en plante som vil hjelpe oss inn i en bærekraftig fremtid

Hampaksjonen er en folkebevegelse som ønsker å sette lys på fordelene ved å legalisere hamp/cannabis og jobber for å oppnå fornuftig regulering. Vi sikter på å samle befolkningen for å ta et informert valg om å endre lovverket til fordel for samfunnet.

  • Informere befolkningen om fordelene og bruksområdene til plantefamilien hamp/cannabis

  • Oppnå full legalisering av hamp/cannabis for industriell, medisinsk og rekreasjonelt bruk
  • Samle befolkningen i retning mot en bærekraftig fremtid og sunne holdninger i pakt med naturen

Restriksjonene vi har i dag er basert på feilinformasjon fra en gammel politisk agenda og fordommer mot en plante som viser seg å gi oss bærekraftige løsninger innenfor mange industrier. Mange av våre antagelser om planten er ikke sanne og skaper frykt og større utfordringer både økonomisk og moralsk. Det er nok international vitenskap tilgjengelig som tilsier at planten har mange medisinske og industrielle fordeler.

Vitenskapelig fremgangsmåte

Vi ønsker at hampaksjonen skal være et symbol for en saklig debatt hvor vi baserer våre utsagn på vitenskapelig forståelse og moralske argumenter til fordel for samfunnet og menneskelig helse. Folkeaksjonen setter fokus på å få frem vitenskapelig fakta innenfor 3 områder:

  • Industriell anvendelse av hamp/cannabis (bærekraft)

  • Medisinsk anvendelse av hamp/cannabis (helse)

  • Human behandling av rusavhengighet (omsorg)

Når vi ser nærmere på plantefamiliens egenskaper ser vi at det er utallige fordeler som kan hjelpe vårt samfunn til en mer bærekraftig og sunn fremtid.

Ulovligheten av cannabis er opprørende, en hindring for full utnyttelse av et stoff som bidrar til å gi ro og innsikt, følsomhet og fellesskap som er så desperat nødvendig i denne stadig mer gale og farlige verden.

CARL SAGAN, Forfatter og vitenskapsformidler

Gi din stemme

Ved å skrive under på kampanjen om endring av lovverket blir din stemme hørt.

Del med alle

Ved å dele med andre sikrer du at vi når ut til befolkningen og endrer gamle holdninger.

Donasjon

Ved å donere hjelper du oss å utføre arbeidet som trengs. Alt går til organisasjonens formål.

Bli aktiv

Ved å bli med i debatter og viktige tiltak i aksjonen hjelper du oss nå våre mål.