Medisinsk forskning på cannabis

I dette arkivet finner du over 15 000 lenker til forskningsartikler og studier på cannabis planten. Listen er på engelsk, delt opp i medisinske lidelser og andre kategorier i alfabetisk rekkefølge.

NB! Sidene på hver bokstav kan laste tregt da tusenvis av linker lastes

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, UVW

F

FASTING/FOOD/WATER DEPRIVATION and the ENDOCANNABINOID SYSTEM (24)

FERTILITY/SEXUAL FUNCTION (90)

FEVER/TEMPERATURE CONTROL (53)

FIBROMYALGIA (16)

FRAGILE X SYNDROME (16)