Medisinsk forskning på cannabis

I dette arkivet finner du over 15 000 lenker til forskningsartikler og studier på cannabis planten. Listen er på engelsk, delt opp i medisinske lidelser og andre kategorier i alfabetisk rekkefølge.

NB! Sidene på hver bokstav kan laste tregt da tusenvis av linker lastes

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, UVW

Q-R

QUITTING CANNABIS (65)

QUITTING CANNABIS (18)

QUITTING OTHER DRUGS (68)

RACE/ETHNICITY and CANNABIS (32)

RECREATIONAL USE (146)

RECTAL SPASMS/LEVATOR ANI SYNDROME/PROCTALGIA FUGAX (1)