Signer FOR lovendring rundt Hamp/Cannabis

Denne aksjonen ønsker å oppnå en endring fra restriktivt fryktbasert lovverk rundt hamp/cannabis til et fornuftig lovverk som går i tråd med menneskerettigheter og løsninger som kan hjelpe Norge inn i en bærekraftig fremtid.

Det er klart for de som har gjort undersøkelser at planten er mindre farlig enn alkohol og har mange medisinske og industrielle fordeler. Ved signering tvinges du ikke til å være enig i et spesifikt lovforslag, men at lovverket vi har idag må endres til fordel for folket.

Lovverket er idag i strid med menneskerettigheter – les mer

Del med alle

Ved å dele med andre sikrer du at vi når ut til befolkningen og endrer gamle holdninger.

Donasjon

Ved å donere hjelper du oss å utføre arbeidet som trengs. Alt går til organisasjonens formål.

Bli aktiv

Ved å bli med i debatter og viktige tiltak i aksjonen hjelper du oss nå våre mål.

Ulovligheten av cannabis er opprørende, en hindring for full utnyttelse av et stoff som bidrar til å gi ro og innsikt, følsomhet og fellesskap som er så desperat nødvendig i denne stadig mer gale og farlige verden.

CARL SAGAN, Forfatter og vitenskapsformidler