Medisinsk forskning

Hvis vi skal ta et informert valg om cannabis kan vi ikke bero oss på utdaterte holdninger og synsing. Vi må se på vitenskapen som er tilgjengelig internasjonalt og utføre videre testing.

  • Data drevet – All forskning må være tilgjengelig for alle

  • Resultat orientert Erfaringer må kunne deles uten fordommer

  • Kunnskap – Debatten burde basere seg på vitenskap og erfaringer

Denne aksjonen handler mer om å endre gamle holdninger i befolkningen enn å endre politiske partiers ståsteder, da det er folket som skal ta denne avgjørelsen.

Internasjonale studier

Vi har satt sammen et arkiv med over 15 000 lenker til forskningsartikler og studier på cannabis planten fra hele verden tilbake til tidlig 1900 tallet.

  • Kreft – Studier på hvordan cannabis kan hjelpe mot kreft

  • Epilepsi – Studier på cannabis sin virkning på epilepsi
  • Alzheimers – Studier på cannabis sin virkning på demens

Det er underlig at en plantefamilie med så mange egenskaper fremdeles er ulovlig. Stem for at regjeringen skal endre lovverket og få tilgang til arkivet med studier.

Analyse av planten

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge. Cannabis har mange av de sammen beroligende effektene som alkohol og kan i tillegg påvirke bevisstheten. Grener av plantefamilien inneholder blant annet:

  • THC – Tetrahydrocannabinol (psykoaktivt virkestoff)
  • CBD – Cannabidiol (ikke psykoaktiv)
  • Menneskekroppen – har reseptorer for disse substansene

Plantefamilien inneholder også grener som ikke har THC i seg, også kalt industriell hamp. Hampaksjonens fokus er hovedsakelig på de medisinske og industrielle bruksområdene, men temaet om rus blir automatisk et viktig tema å ta med her.

Veien fremover

Krigen mot narkotika har feilet, og vi burde innse at fremgangsmåten vi har idag kun gjør situasjonen verre. De som sliter med rusmisbruk trenger omsorg.

La oss komme sammen som befolkning og gi kontakt og kjærlighet til de som trenger det mest, ikke sette dem i bur for selvmedisinering.